Sogni


Bedřich Smetana (1824 – 1884): Sny / Rêves, sei pezzi per pianoforte (1875). Radoslav Kvapil.

1. Zašlé štěstí / Le bonheur éteint
2. Útěcha / Consolation
3. V Čechách / En Bohême
4. V salóně / Au salon
5. Před hradem / Près du château
6. Slavnost českých venkovanů / La Fête des paysans bohémiens


českých venkovanů