L’Orestea di Manuel Manrique de Lara

Manuel Manrique de Lara (24 ottobre 1863-1929): La Orestiada, trilogia sinfonica (1890). Orquesta Filarmónica de Málaga, dir. José Luis Temes.

I. Agamenón
II. Las Coéforas [a 13:19]
III. Las Euménidas [a 25:14]


MMdL