Autunno – II


Tōru Takemitsu (8 ottobre 1930-1996): Autumn, into the fall after a little while per biwa (liuto), shakuhachi (flauto di bambù) e orchestra (1973). Kakujo Nakamura, biwa; Katsuya Yokoyama, shakuhachi; Tōkyō Metropolitan Symphony Orchestra, dir. Ryusuke Numajiri.