Trombone veneziano-danese

Mogens Andresen (11 giugno 1945): Venetian Concert per trombone basso e orchestra. Solista Søren Rønsbo; Sønderjyllands Symfoniorkester, dir. Per Otto Johansson.


Mogens Andresen