Gyro Tango


Mamoru Fujieda (1955): Gyro Tango (1995). Satoko Inoue, pianoforte.


Mamoru Fujieda