Ludi musici

Samuel Scheidt (3 novembre 1587 - 1654): Ludi musici (1621), I pars. Hespèrion XX, dir. Jordi Savall.

 1. (XXII) Intrada a 5
 2. (V) Paduan a 4
 3. (XXIV) Galliard a 5
 4. (XVII) Courant a 4
 5. (VI) Paduan a 4
 6. (XXI) Galliard Battaglia a 5
 7. (XVI) Alamande a 4
 8. (XXVI) Canzon ad imitationem Bergamasca Anglica a 5
 9. (XXVIII) Canzon super O Nachbar Roland a 5
 10. (XI) Courant a 4
 11. (XIII) Courant a 4
 12. (XVIII) Canzon Cornetto a 4
 13. (III) Paduan a 4
 14. (XXV) Galliard a 5
 15. (XVII) Courant a 4
 16. (XXIX) Canzon super Cantionem gallicam a 5

Samuel Scheidt